Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 november 2019, 2019050593, SKGZ201801845

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 november 2019
Datum publicatie: 6 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, gebitsherstel na slijtage boven- en onderkaak,
doelmatigheid
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018