Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 april 2020, SKGZ201901674

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2020
Datum publicatie: 14 april 2020

De commissie beslist dat verzoeker gehouden is het bedrag van € 220,25 dat ten laste komt van het eigen risico 2018 aan de ziektekostenverzekeraar te betalen. De declaratie van de neuroloog komt overeen met het toepasselijke DBC- zorgproduct. De stelling van verzoeker dat het gedeclareerde bedrag te hoog is, wordt door de commissie gepasseerd.