Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 april 2021, 2021012111, SKGZ202001685

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 april 2021
Datum publicatie: 8 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), inzet netwerk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: