Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 14 augustus 2019, SKGZ201802132

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 augustus 2019
Datum publicatie: 14 augustus 2019

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), beheer, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10, 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2018, artt. 3:35, 6:233 en 6:234 BW, art. 7 Algemene wet gelijke behandeling, verzoek afgewezen