Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 januari 2020, 2019063652, SKGZ201902039

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 januari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, abdominoplastiek (buikwandcorrectie
lower body lift
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019