Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 februari 2020, 2019060409, SKGZ201902035

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 februari 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Mondzorg, implantaatbehandeling t.b.v. een uitneembare volledige prothese in de
bovenkaak,
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: