Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 april 2021, SKGZ202001837

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 april 2021
Datum publicatie: 7 april 2021

Verzoekster maakt aanspraak op vergoeding van de kosten van het in Turkije laten verwijderen van haar borstprotheses. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen. De commissie oordeelt dat dit terecht was. Er bestaat slechts aanspraak op de gevraagde behandeling in geval van verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit bij haar ten tijde van de ingreep aan de orde was. Met name is achteraf niet (meer) vast te stellen of de prothesen waren gaan lekken. Het risico ter zake ligt bij verzoekster, nu het aan haar was een eventuele lekkage van te voren aan te tonen door middel van een mammografie/echo/mri