Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 9 december 2019, 2019047959, SKGZ201901352

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 december 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, PRRT/PSMA behandeling bij
prostaatkanker, stand wetenschap en praktijk
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004