Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 januari 2008, SKGZ2007.01783 (Ano07.418)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 januari 2008
Datum publicatie: 1 maart 2011

Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, borstvergroting, tubulaire borsten, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10, 11, 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen