Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 september 2019, SKGZ201900320

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 september 2019
Datum publicatie: 4 september 2019

Op grond van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering bestaat aanspraak op een vergoeding van € 300,-- ter zake van een bril. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat sprake moet zijn van een oogafwijking van ten minste 1,5 dioptrieën. Niet in geschil is dat verzoeker niet aan deze eis voldoet. Verzoeker is echter van mening dat hem een ongeclausuleerde telefonische toezegging is gedaan. Hij heeft deze toezegging niet aannemelijk gemaakt zodat de ziektekostenverzekeraar niet is gehouden de kosten van de aangeschafte bril te vergoeden.