Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 25 november 2020, SKGZ202001354

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 november 2020
Datum publicatie: 25 november 2020
De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

De behandelend orthodontist heeft in 2019 en 2020 aanvragen ingediend bij de ziektekostenverzekeraar voor orthodontie. Volgens verzoekster is de machtiging voor orthodontie die in 2005 aan haar is verstrekt nog steeds geldig. De commissie kan verzoekster hierin niet volgen. Een machtiging wordt gegeven voor een bepaald behandeldoel. Als dit doel is bereikt, is het gebit in een staat gebracht die vergelijkbaar is met die van iemand die geen zorg nodig had. Vanaf dat moment vervalt de aanspraak op orthodontie. Als een verzekerde op een later tijdstip opnieuw aanspraak wilt maken op orthodontie moet worden beoordeeld of hiervoor op dat moment een verzekeringsindicatie bestaat. Dat is bij verzoekster niet aan de orde. Verder is niet gebleken dat aan haar een (telefonische) toezegging is gedaan op grond waarvan zij recht heeft op vergoeding van orthodontie.