Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 januari 2022, 2021051197, SKGZ202101704

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 januari 2022
Datum publicatie: 25 april 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, chronische indicatie, informatieplicht
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, 2.1
Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: