Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 7 maart 2022, 2021050820, SKGZ202101155

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 maart 2022
Datum publicatie: 22 april 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, GGZ, zorgplicht, Villa Ramadas, DBC-systematiek
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20
Vo. nr. 883/2004.

Bekijk ook binnen dit dossier: