Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2020, SKGZ201900136

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2020
Datum publicatie: 9 januari 2020

Bij verzoeker is sprake van een ernstige cranio-mandibulaire dysfunctie (CMD). Vanwege deze aandoening en de klachten die verzoeker ervoer, heeft hij zowel een gnatologische behandeling als een behandeling tegen de pijn ondergaan. De kosten van deze behandelingen zijn toen door de ziektekostenverzekeraar vergoed ten laste van de zorgverzekering. Dat de ziektekostenverzekeraar deze kosten destijds heeft vergoed en dat verzoeker in het verleden een (verzekerings)indicatie had voor de uitgevoerde behandelingen betekent niet dat deze (verzekerings)indicatie nog steeds bestaat. Op basis van de voorliggende aanvraag voor implantaten met daarop te plaatsen kronen dient derhalve te worden beoordeeld of verzoeker - opnieuw - aanspraak heeft op vergoeding van tandheelkundige zorg ten laste van de zorgverzekering. Met betrekking hiertoe geldt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van bijzondere tandheelkunde. Met name is door verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat een ernstige functiestoornis bestaat. Omdat daarnaast 'slechts' drie elementen ontbreken kan evenmin worden gesproken van een ernstig geslonken tandeloze kaak, wat ook een (verzekerings)indicatie is voor een implantaatbehandeling. Daarom bestaat geen aanspraak op vergoeding van de kosten van implantaten ten laste van de zorgverzekering.