Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 december 2008, SKGZ2008.00424

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 december 2008
Datum publicatie: 5 april 2011

Geneeskundige zorg, ingangsdatum DBC, seizoenswerk in buitenland, regelmatig in- en uitschrijven, Voorwaarden zorgverzekering 2006 en 2007, art. 10,11 en 23 Zvw, verzoek toegewezen