Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ201901743

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 12 juni 2020

Op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering worden de kosten van orthodontie voor minderjarige verzekerden vergoed tot maximaal € 1.000,-- per jaar gedurende maximaal drie jaren. Het jaar gaat lopen vanaf de eerste behandeldatum.
Verzoekster heeft op enig moment een nota van € 679,41 ontvangen van de ziektekostenverzekeraar voor kosten die hij had voorgeschoten aan de orthodontist. Verzoekster vindt dat de ziektekostenverzekeraar haar tijdig had moeten waarschuwen dat het 'budget' bijna op was, of liever nog dat hij haar maandelijks een overzicht stuurt van de kosten die ten laste van het 'budget' zijn vergoed en hoeveel er nog over is van het 'budget'. Volgens de ziektekostenverzekeraar kan een en ander makkelijk worden nagegaan in de mijn-omgeving.
De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat via de mijn-omgeving en in de app, met het gebruik van filters, makkelijk te achterhalen is wat er voor welke verzekerde is vergoed. Dit is door verzoekster niet voldoende gemotiveerd weersproken. Daarnaast wist verzoekster dat aan de onderhavige behandeling aanzienlijke kosten zijn verbonden.
De zorgverzekeraar behoeft het bedrag van € 679,41 niet te laten vervallen zoals door verzoekster is gevraagd. Evenmin is de zorgverzekeraar verplicht zijn verzekerden een periodiek overzicht te sturen over de reeds vergoede kosten, noch welk deel van het budget nog open staat.