Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 29 januari 2020, 2020002432, SKGZ201901069

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 januari 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Egypte, geneeskundige zorg, buikwandbreuk, toestemming
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: