Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 31 maart 2021, SKGZ20201580

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 6 april 2021
Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de tweede opname van erflater in Turkije spoedzorg betrof.

Erflater had longkanker. Hij is in 2019 – met instemming van zijn behandelend arts - voor vakantie naar Turkije gereisd. Aldaar is hij ziek geworden en tweemaal opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opnames heeft contact plaatsgevonden met de alarmcentrale van de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft de kosten van de tweede opname slechts gedeeltelijk vergoed, omdat de alarmcentrale had geconcludeerd dat geen sprake was van spoedzorg, maar van planbare zorg en omdat de zorgaanbieder de zorg niet heeft gedeclareerd met een N/Tur 111-formulier.
De commissie overweegt dat verzoekers niet aannemelijk hebben gemaakt dat bij de tweede opname sprake was van spoedeisende zorg. Het was aan hen om met nadere informatie van de Turkse arts te komen. Dit hebben zij echter nagelaten, terwijl hiervoor in de onderhavige procedure ruimschoots de tijd is geweest.