Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 februari 2021, 2021006193, SKGZ202001478

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 februari 2021
Datum publicatie: 6 april 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, orthodontie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Bekijk ook binnen dit dossier: