Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 september2019, 2019044980, SKGZ201900664

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 september 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, gynaecomastie-extirpatie
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv