Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 februari 2019, SKGZ201800472

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019

Geneeskundige zorg, refractiechirurgie met behulp van een laser, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen