Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 maart 2021, SKGZ201901770

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2021
Datum publicatie: 29 maart 2021
Onderzoek bij verdenking van Lyme Borreliose door de BCA-kliniek in Augsburg voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast bestaat geen indicatie voor diagnostiek naar deze aandoening. Verzoekster stelt dat zij al jaren klachten heeft die mogelijk worden veroorzaakt door de ziekte van Lyme. Omdat de BCA-kliniek in Augsburg, Duitsland, gespecialiseerd is in door teken overgedragen ziekten heeft verzoekster besloten zich in deze kliniek te laten onderzoeken. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de hiermee gemoeide kosten geweigerd.

Het Zorginstituut heeft de commissie op 24 december 2020 geadviseerd het verzoek af te wijzen. Dit omdat het onderzoek niet conform de aanbevelingen in de CBO richtlijn is uitgevoerd. Het gaat deels om niet- gevalideerde testen, die niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast kan op basis van de beschikbare informatie in het dossier niet geconcludeerd worden dat verzoekster een indicatie heeft voor diagnostiek naar de ziekte van Lyme. De commissie volgt dit advies.