Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 10 januari 2020,2019047609, SKGZ201801891

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 januari 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, capsulectomie en verwijdering borstprotheses
Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv

Bekijk ook binnen dit dossier: