Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 april 2020, 2019051099, SKGZ201900206

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 april 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv

Bekijk ook binnen dit dossier: