Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juli 2019, 2019028828, SKGZ201801917

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Bedrocan® (medicinale cannabis, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: