Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 maart 2020, 2019064791, SKGZ201900842

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch-specialistische zorg bij het Empty Nose Syndrome (ENS) en
een geperforeerd neustussenschot
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20. Vo nr. 883/2004