Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 19 augustus 2021, 2021029459

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 augustus 2021
Datum publicatie: 1 november 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB vv), aantal
toegekende uren, ingangsdatum
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10
Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv.