Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201701755

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018

Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, indicatie, amelogenesis imperfecta, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen