Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2019, 2018024599, SKGZ201800089

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 januari 2019
Datum publicatie: 22 februari 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, geneeskundige zorg, hypertherme intraperitoneale
chemotherapie bij ovariumcarcinoom (OVHIPEC), stand wetenschap en
praktijk