Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 31 maart 2021, SKGZ20201478

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 maart 2021
Datum publicatie: 6 april 2021
De aanspraak op orthodontie ten laste van de zorgverzekering is beperkt tot de tandheelkundige aandoeningen waarop de bijzondere tandheelkunde betrekking heeft.

Verzoekster heeft problemen met haar gebit. Daarom is zij door haar tandarts voor behandeling doorverwezen naar een orthodontist. De ziektekostenverzekeraar heeft de aangevraagde orthodontische behandeling afgewezen.
De commissie overweegt - mede gehoord het advies van Zorginstituut Nederland - dat bij verzoekster niet is gebleken van een (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkunde. Zij heeft daarom geen aanspraak op de aangevraagde orthodontische behandeling ten laste van de zorgverzekering. De maximale vergoeding ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering werd inmiddels verleend.