Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 november 2021, SKGZ20202661

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 17 november 2021
Datum publicatie: 22 november 2021
Verzoeker is niet redelijkerwijs aangewezen op een mobiel CPAP-apparaat.

Verzoeker heeft OSAS waardoor hij een indicatie heeft voor een CPAP-apparaat. Van de ziektekostenverzekeraar heeft hij een dergelijk hulpmiddel in bruikleen verstrekt gekregen. Verzoeker heeft aangevoerd dat hij problemen ondervindt met dit CPAP-apparaat. De problemen worden veroorzaakt door vocht dat zich ophoopt in de bijbehorende slang en dat zorgt ervoor dat verzoeker 's nachts slecht slaapt. Hij moet de gemiste slaap overdag inhalen en hij heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht hem daartoe een mobiel CPAP- apparaat te verstrekken.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar de problemen die verzoeker ondervindt met het huidige CPAP-apparaat moet oplossen. Deze problemen vormen echter geen grond tot verstrekking van een tweede, mobiel CPAP-apparaat. Het verzoek wordt afgewezen.