Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901693

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoeker heeft slaapapneu. Omdat zijn MRA kapot was gegaan, en dit hulpmiddel nooit helemaal goed had gewerkt, heeft hij een SnörEx® aangeschaft. Hij heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd de kosten hiervan te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding geweigerd, omdat het hulpmiddel niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 4 december 2019 bevestigd dat de behandeling van slaapapneu met een SnörEx® niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De commissie ziet geen reden om van het advies van het Zorginstituut af te wijken en neemt dit over. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op vergoeding van de SnörEx®.