Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800785

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Premie, premieachterstand: aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2018, paragraaf 3.3 Zvw, Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke
premie Zorgverzekeringswet 2017 en 2018, verzoek afgewezen