Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 19 november 2018, 2018053326, SKGZ201800716

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 19 november 2018
Datum publicatie: 2 januari 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, In-vitrofertilisatie (IVF), leeftijd, (telefonische) toezegging