Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 februari 2021, 2021003441, skgz202002103

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 februari 2021
Datum publicatie: 3 mei 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, zorg door het eigen
netwerk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.26a tot en
met 2.26c Rzv voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: