Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 maart 2010, SKGZ2009.02229

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2010
Datum publicatie: 3 maart 2011

EU/EER, Duitsland, Geneeskundige zorg, heupoperatie deels vergoed, revalidatie niet vergoed, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen