Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 juni 2020, 2020020428, SKGZ201901996

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, medisch-specialistische revalidatie, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2017, art. 20 Vo.nr. 883-2004

Bekijk ook binnen dit dossier: