Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ202001073

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Een verzekerde heeft geen recht op verpleging en persoonlijke verzorging als de zelfredzaamheid nog kan worden vergroot door de inzet van andere zorgvormen of hulpmiddelen.

Verzoeker heeft bij de zorgverzekeraar een aanvraag ingediend voor verhoging van zijn PGB vv. De zorgverzekeraar heeft deze aanvraag afgewezen. Uit de gestelde indicatie blijkt dat de inzet van een fysiotherapeut en het gebruik van hulpmiddelen zijn geadviseerd om de zelfredzaamheid van verzoeker te vergroten. Verzoeker wenst hiervan echter geen gebruik te maken. De commissie beslist dat daardoor niet is vast komen te staan dat verzoeker is aangewezen op meer persoonlijke verzorging en daarmee een verhoging van het PGB vv. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de aanvraag terecht heeft afgewezen. Dat een andere zorgverzekeraar dezelfde aanvraag nadien wél heeft gehonoreerd, maakt dit niet anders.