Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 14 juli 2020, 2020026736, SKGZ202000616

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 14 juli 2020
Datum publicatie: 17 september 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, operatie aan de rug, indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019