Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 november 2021, 2021025560, SKGZ202100444

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 november 2021
Datum publicatie: 22 november 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Mondzorg, orthodontie, aanvullende ziektekostenverzekering, wachttijd
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021, artt. 6:236-6:238 BW.