Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

BIndend advies GcZ, 1 april 2020, SKGZ201902265

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2020
Datum publicatie: 14 april 2020

Partijen verschillen van mening of verzoeker recht heeft op vergoeding van een rollator van het
type Gemino 30. De commissie overweegt dat deze rollator een eenvoudig loophulpmiddel is. De
zorgverzekering biedt hiervoor geen dekking. Verzoeker heeft evenmin recht op vergoeding op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering, omdat geen sprake is van een wettelijke eigen bijdrage of
wettelijke maximumvergoeding voor deze rollator, en de aanvullende ziektekostenverzekering alleen
voor die kosten dekking biedt.