Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 7 oktober 2020, 2020038751, SKGZ201902573

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 5 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, EOTTS door middel van HyProCure® bij
pes planovalgus, stand van de wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004