Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201900972

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster heeft last van ernstige overbeharing, waaronder in het gelaat. Daarom moet zij zich meerdere keren per dag scheren waardoor zij ook vaak last heeft van ontstekingen. Voor een structurele oplossing vraagt verzoekster nu om vergoeding van de kosten van diode laserbehandelingen in het gelaat. Een dergelijke behandeling moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria voor plastische chirurgie, te weten een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Het Zorginstituut heeft geconstateerd dat geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of aangeboren misvorming en dat de aandoening van verzoekster niet als verminking ten gevolge van een ongeval, ziekte of geneeskundige verrichting is te beschouwen. De commissie neemt dit advies over. Verzoekster stelt dat zij wordt gediscrimineerd omdat transgenders wel een ontharingsbehandeling vergoed krijgen. De commissie verwerpt die stelling omdat transgenders deze behandeling pas vergoed kunnen krijgen nadat de geslachtsveranderende operatie is uitgevoerd. Pas dan kan namelijk sprake zijn van een verminking die het gevolg is van een ongeval, ziekte of geneeskundige verrichting.
In de situatie van verzoekster is noch sprake van een ziekte noch van een geneeskundige verrichting.