Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900380

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 21 november 2019

Verzoekster heeft tijdens een verblijf in Turkije vanwege ernstige pijnklachten een ziekenhuis bezocht. Daar bleek dat zij 42 galstenen had. De arts raadde haar aan deze direct te laten verwijderen. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen op de grond dat het niet gaat om spoedeisende zorg en geen voorafgaande verwijzing heeft plaatsgevonden. Ook zijn er geen originele nota's en kan verzoekster geen operatieverslag overleggen. De commissie beslist dat het overleggen van originele nota's een vereiste vormt om aanspraak te kunnen maken op vergoeding. Aangezien aan dit vereiste niet is voldaan, kan de vraag of sprake was van spoedeisende zorg onbeantwoord blijven.