Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 juni 2019, SKGZ201801115

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 juni 2019
Datum publicatie: 6 juni 2019

Farmaceutische zorg, Cozaar®, preferentiebeleid, medische noodzaak, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek toegewezen