Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 maart 2020, 2020006566, SKGZ201902265

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, rollator, Gemino 30
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.9, 2.16c en 2.16f Bzv,
2.6, 2.12 en 2.31 tot en met 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019

Bekijk ook binnen dit dossier: