Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 maart 2021, SKGZ202001889

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 22 maart 2021
Het berekenen van koolhydraten, het wegen van de voeding en het toedienen van de bolus bij diabetes is zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Deze zorg kan echter in bepaalde gevallen worden verwacht van het netwerk. De indicerend wijkverpleegkundige beoordeelt of dit aan de orde is.

Verzekerde is een jongen van zes jaar oud met diabetes, die wordt verzorgd door zijn ouders. De ziektekostenverzekeraar heeft het aangevraagde PGB vv op basis van 13 uren en 11 minuten slechts deels toegekend, namelijk op basis van 11 uren en 15 minuten Verpleging per week. De ziektekostenverzekeraar is van mening dat het berekenen van koolhydraten en het wegen van de voeding 'gebruikelijke zorg' is. Verzoeker heeft dit bestreden.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Het berekenen van koolhydraten, het wegen van de voeding en het toedienen van de bolus bij diabetes is, ook gelet op het advies van het Zorginstituut, weliswaar zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, maar deze zorg kan onder bepaalde omstandigheden worden verwacht van het netwerk. De indicerend wijkverpleegkundige bepaalt of dit het aan de orde is. In dit geval heeft de indicerend wijkverpleegkundige na het gesprek met de ziektekostenverzekeraar besloten de indicatie te verlagen naar 11 uren en 15 minuten Verpleging per week, omdat de uren die betrekking hebben op het berekenen van de koolhydraten, het wegen van de voeding en het toedienen van de bolus zijn vervallen. De verlaagde indicatie vormt voor de commissie een gegeven.