Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900659

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 21 november 2019

Verzoeker is in 2015 en december 2018 ziek geworden na het gebruik van verschillende voorkeursgeneesmiddelen. Dit heeft verzoeker met de apotheek besproken waarna deze onderzoek heeft gedaan naar het verschil in de gebruikte hulp- en grondstoffen. Omdat hier niets uitkwam zijn op 6 februari 2019 aan verzoeker vier voorkeursgeneesmiddelen afgeleverd. Verzoeker is hier erg ziek van geworden en vordert nu een schadevergoeding van ruim € 3.700,--. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding dient sprake te zijn van verwijtbaarheid aan de kant van de ziektekostenverzekeraar en een causaal verband tussen de schade en het handelen of nalaten. Gelet op het feit dat verzoeker meerdere medicijnen gebruikt en het gegeven dat verzoeker eerder ziek is geworden, had het op de weg van de apotheek gelegen contact op te nemen met de voorschrijver. De verzekeringsvoorwaarden bieden hiertoe de mogelijkheid. Door dit na te laten kan worden gesproken van verwijtbaar handelen dat is toe te rekenen aan de ziektekostenverzekeraar. Een causaal verband tussen de schade en het verwijtbare handelen is echter niet komen vast te staan. De ziektekostenverzekeraar dan ook niet gehouden verzoeker een schadevergoeding te betalen.