Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,26 september 2018,SKGZ201701753

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2018
Datum publicatie: 26 september 2018

Medisch specialistische zorg, fertiliteitsbehandeling, eiceldonatie ten behoeve van dochter, toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen