Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 april 2022, SKGZ202101111

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 4 april 2022
De ziektekostenverzekeraar heeft bij de behandeling van de aanvraag de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Geneeskundige context onvoldoende onderbouwd in het zorgplan.

Verzoekster heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. Deze aanvraag is door de ziektekostenverzekeraar afgewezen op diverse gronden, waaronder dat de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd in het zorgplan. Onduidelijk is in verband met welk geneeskundig risico de zorg nodig is, en waarom deze moet worden verleend door een zorgverlener.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft contact gezocht met de indicerend wijkverpleegkundige, die bij zijn indicatie is gebleven. Van het gesprek is een uitgebreid verslag gemaakt. Ook heeft de ziektekostenverzekeraar gemotiveerd waarom hij van mening is dat de geneeskundige context ontbreekt. Daarmee is de ziektekostenverzekeraar zorgvuldig geweest bij de beoordeling van de aanvraag. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag ook inhoudelijk beoordeeld. Hierbij geldt dat het Zorginstituut adviseert tot afwijzing van het verzoek, omdat de geneeskundige context in het zorgplan onvoldoende is onderbouwd. De commissie volgt dit advies.